Flora i förändring – Program

Föreningskonferens 2022.

Lördag, 2:a april (Livesänding förmiddag eftermiddag)

TidProgrampunkt Föreläsare/Presentatör
09.00-09.30Registrering
09.30-09.40Välkomna -introduktion
09.40-10.10Grödor och ogräsflora under järnålder och medeltidPer Lagerås, Arkeologerna
10.10-10.40Floraförändringar i Skåne de senaste 200 årenCassandra Hallman,
Lunds Botaniska Förening
10.40-11.00Fikapaus
11.00-11.30Vårkollen, florans fenologiska förändringarOla Langvall, SLU
11.30-12.00Floran i Västmanland – floraförändringar i ett länBengt Stridh,
Botaniska Föreningen i Västmanland
12.00-13.00Lunch
13.00-13.15Vad klimatförändringar kan innebära för floran?Mora Aronsson, SBF
13.15-13.45Floraförändringar igår, idag och i morgon?Alistair Auffret, SLU
13.45-14.15Granen har en historia (men en framtid?)Matts Lindbladh, SLU
14.15-14.45Paneldiskussion om floraförändringar i framtiden
14.45-15.15Fikapaus
15.15-15.45Floraväktarna – kort presentation och floraväktarappenSofia Lund, SBF
15.45-16.30Botanikportalen, officiell öppningMora Aronsson och Nicklas Strömberg, SBF
16.10-16.40Övriga frågor
17.00Årsmöte
19.00Middag

Söndag, 3 april (Livesändning)

TidProgrampunktFöreläsare/Presentatör
09.00-9.40EU:s naturvårdsmål 2030, tänkbara prioriteringar för restaureringsprojektAnna Lindhagen, Naturvårdsverket
09.40-10.20Artskydd – hur mycket pengar ska vi ödsla på knärot?Mikael Svensson, SLU Artdatabanken
10.20-10.50Fikapaus
10.50-11.40Invasiva arter nationell förteckning, riskklassificeringHenrik Lange, Naturvårdsverket
11.40-12.30NaturnyttaOla Jennersten
12.30-13.00Sammanfattning och avslutning

Föreläsare

Per Lagerås – är paleoekolog på Arkeologerna, Statens historiska museer, och analyserar fröer och pollen från arkeologiska undersökningar. Hans forskning rör allt från växtinsamling under jägarstenåldern, till järnålderns odlingssystem och landskapsförändringar i samband med digerdöden. Han är fil.dr. i kvartärgeologi och docent i agrarhistoria vid SLU.

Cassandra Hallman – är en svensk-amerikansk naturvårdsbiolog som har utbildats och arbetat i båda länderna med bland annat taxonomisk forskning, ex-situ bevarande av kärlväxter och praktisk naturvård. Efter ett par år som naturmiljökonsult hos Calluna och som miljöspecialist på Trafikverket, riktar hon nu mot Naturskyddsföreningens projekt Världens längsta blomsteräng.

Ola Langvall – är skogsforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och jobbar med skoglig fältforskning och miljöövervakning på Siljansfors försökspark i Dalarna. Han är också samordnare för Svenska fenologinätverket, som syftar till att samla in information om och analysera hur naturen påverkas av ett förändrat klimat. En av dessa aktiviteter är Vårkollen, som är ett s.k. medborgarforskningprojekt som drivs av SLU och SBF.

Bengt Stridh – är forskare inom solcellssystem vid Mälardalens universitet och ordförande i Botaniska Föreningen i Västmanlands län. Samordnare för floraväkteri i Västmanlands län och validerare av kärlväxter i Artportalen för Västmanland.

Mora Aronsson – är biolog och ordförande i SBF.

Alistair Auffret – är docent i ekologi på Sveriges lantbruksuniversitet. I sin forskning använder han historiska landskaps- och nationalfloror tillsammans med kartor och klimatdata för att studera hur växsamhällen, växters utbredningar och blomningsfenologi har förändrats över tid, och vad det kan betyda i framtiden. Han kommer från England, disputerade i naturgeografi på Stockholms universitet och har varit på SLU sedan 2018.

Matts Lindbladh – är professor i skogsekologi på sydsvensk skogsvetenskap, SLU Alnarp. Forskar på skogshistoria och naturvård i skötta skogar, bland annat om hur fåglar klara sig i olika skogstyper och hur de responderar på generell hänsyn.

Sofia Lund – är biolog och arbetar hos Svenska Botaniska Föreningen som nationell samordnare för floraväktarna och redaktör för Vilda Växter.

Nicklas Strömberg – är systemutvecklare och arbetar hos Svenska Botaniska Föreningen som ansvarig för Botanikportalen.

Anna Lindhagen – är biolog på Naturvårdsverkets enhet för områdesskydd. Hon har också jobbat som reservatsförvaltare i Stockholms län, och har ett stort intresse för odlingslandskapets miljöer.

Mikael Svensson – är biolog med förkärlek för våta miljöer, som efterhand fuskat med det mesta. Arbetar på SLU Artdatabanken sedan hösten 2004, bland annat med artskyddsfrågor.

Henrik Lange – är handläggare för invasiva främmande arter på Naturvårdsverket med särskilt ansvar för kunskapsunderlag och digitala frågor. Han är forskarutbildad i zooekologi och arbetade flera år med forskning och undervisning, senare med forskningsfinansiering vid Forskningsrådet Formas och Miljödepartementet.

Ola Jennersten – är naturfotograf och författare, tidigare naturvårdsexpert på WWF Sverige.