Föreningskonferensen 2023 – Program

Lördag

Tema: Att lära sig botanik, arter och knepiga artgrupper.

TidProgrampunktFöreläsare/presentatör
09.00-09.30Registrering
09.30-09.40Välkomna – introduktion (länk till Youtube)Mora Aronsson
09.40-10.10Skånes mossatlasStaffan Nilsson
10.10-10.40Hur används floraväkteriet?Sebastian Sundberg
10.40-11.00Fikapaus
11.00-11.30Nyckeln till framgångsrik artbestämningMira Rawet
11.30-12.00Nomen est omen?Johan Liljeblad
12.00-13.00Lunch
13.00-13.30Björnbär – snårigtTore Mattson
13.30-14.00Maskrosor – klibbigtHans Rydberg
14.00-15.00Nationell inventering av åkerogräsSebastian Sundberg
15.00-15.30Fikapaus
15.30-16.00Bestämningsappar inom botanikenNiklas Aronsson
16.00-16.30Föreningsinfo + Årets växtJan Andersson mfl
17.00ÅRSMÖTE 2023
19.00Middag

Söndag

Tema: utdöendeprocesser och åtgärder som motverkar.

TidProgrampunktFöreläsare/Presentatör
09.00-09.30Utdöendeprocess (länk till Youtube)Moa Pettersson
09.30-10.00Tar man hänsyn till den genetiska variationen
i alla utplanteringsprojekt?
Mikael Hedrén
10.00-10.30Fikapaus
10.30-11.00Spridning av växtmaterial – SBFs policyGabrielle Rosquist
11.00-11.30Ex situ-bevarande av hotade kärlväxterJakob Sandberg
11.40-12.30Från tyst vår till het sommarHenrik Ekman
12.30-13.00Sammanfattning och avslutningMora Aronsson