Förslag till ordförande och sekreterare till årsmötet

Eftersom det är första gången SBF genomför ett digitalt årsmöte, är det bra om de som kommer att vara ordförande och sekreterare har en möjlighet att sätta sig in i tekniken och dagordningen innan mötet börjar.

Planen är att styrelsen och valberedningen ska finnas på samma fysiska plats. Det är även en fördel om ordförande och sekreterare för årsmötet har en möjlighet att vara på samma plats som styrelsen och valberedningen.

SBF:s styrelsen kommer att föreslå ordförande och sekreterare som årsmötet tar ställning till i början av mötet. Om du har förslag på mötesordförande eller mötessekreterare kontakta kansliet senast den 1 mars så vi hinner kontakta och utbilda dem i förväg. 

Styrelsens förslag till årsmötet är:

Ordförande: Bengt Stridh.
Bengt var ordförande för SBF:s årsmöte 2020, och är bekant med föreningen och har under året deltagit i digitala årsmöten.

Sekreterare: Gunnar Björndahl