Försommarkollen

Liten blåklocka, Campanula rotundifolia. Foto: Istock

I Försommarkollen vill vi veta hur långt försommaren kommit på Världsmiljödagen och Nationaldagen (5-6 juni). Vi vill veta hur det ser ut i hela landet, därför behöver vi din hjälp!

Svenska Botaniska Föreningen vill tillsammans med forskare ta reda på hur snabbt våren utvecklas över landet.

Allmänheten uppmanas att gå ut under Världsmiljödagen och Nationaldalgen (5-6 juni) och kolla upp en handfull försommartecken och sedan rapportera in dessa till Försommarkollen.

”Försommarkollen” behöver din hjälp för att vi ska få veta hur det ser ut i hela landet. Vi har valt ut några vanliga försommarväxter. Kolla hur långt de kommit hos dig! Vi vill att du skickar in även om de inte har kommit igång än.

Växternas blomstart varierar ofta mycket mellan åren. Med ”Försommarkollen” kan vi tillsammans studera hur mycket det skiljer år från år. Dessutom påverkar klimatförändringen växtsäsongen: att vårtecknen kommer tidigare och växtsäsongen förlängs är kanske den tydligaste effekten av klimatförändringen i naturen. ”Försommarkollen” kommer att bidra till att mäta hur stor denna effekt är.

Med ”Försommarkollen” vill vi uppmärksamma en av naturens viktigaste egenskaper – växtsäsongen – och att den förändras med klimatförändringen. I förlängningen hoppas vi också att du som är naturintresserad ska lära dig mer om din närnatur under olika årstider.

Växter att rapportera


Svenska fenologinätverket är ett nationellt samarbete mellan universitet, myndigheter och frivilliga. Målet är att långsiktigt samla in, tillhandahålla och presentera data om naturens kalender.

Med början 2015 levererar Svenska fenologinätverket underlag till miljömålsindikatorn Växternas växtsäsong. Denna indikator bidrar till uppföljningen av Begränsad klilmatpåverkan, ett av de 16 svenska miljömålen. 

Utöver långsiktig miljöövervakning genomför Svenska fenologinätverket även korta kampanjinsatser och stora massförsök, såsom Vårkollen respektive Höstförsöket. Läs mer på https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/svenska-fenologinatverket/

Vårkollen och Svenska Botaniska Föreningen är en del av Svenska fenologinätverket.