Förstudien Bästeträsk

Kategori: Nyheter

I dag publiceras rapporten från Förstudie nationalpark Bästeträsk. 

Nu är rapporten för förstudie nationalpark Bästeträsk klar. Under den här delen av förstudien har en kartläggning gjorts av vad folk gör i Bästeträsk med omgivningar och vad markägarna, föreningarna och organisationerna tycker om en eventuell ny nationalpark på norra Gotland. Utifrån denna kartläggning fortsätter nu förstudiearbetet med en fördjupad fas.

Läs mer om förstudien och rapporten på Länstyrelsen Gotlands hemsida

 

Comments are closed.