Guldluppen 2017 - Pressmaterial

Kategori: Internt

Pressmeddelande 12 mars 2017

Svenska Botaniska Föreningens utmärkelse Guldluppen går i år till två gotlänningar; 

Bo Göran Johansson och Jörgen Petersson.

Dessa två inflyttade botanister, den ena från Halland och den andre från Östergötland, har tagit ön till sitt hjärta och gjort den till sin genom att lära känna dess natur in i minsta detalj. De har varit drivande krafter i det mångåriga arbetet att inventera och beskriva öns växtvärld, som resulterade i boken Gotlands flora som släpptes under 2016.
Projektet engagerade stora delar av Gotlands botaniska förening, där Jörgen är ordförande och Bo Göran styrelseledamot. Bägge är skickliga och entusiastiska folkbildare som i decennier generöst delat med sig av sina outsinliga kunskaper.

Tillsammans har de lagt ner tusentals ideella arbetstimmar för att sprida kunskap om Gotlands växtvärld och värna omistliga biotoper. Deras outtröttliga kamp för att rädda den sköra naturen på norra Gotland har lett till att kalkbrytningen åtminstone tillfälligt stoppats, och en utredning pågår huruvida området ska ingå i Natura 2000. Den unika naturen kring Bästeträsk ska skyddas genom att få nationalparksstatus, något som Bo Göran och Jörgen har arbetat hårt i mer än ett decennium för att åstadkomma.

 

Med utmärkelsen Guldluppen vill SBF uppmärksamma värdefulla insatser på botanikens område.
Den kan tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet.

Svenska Botaniska Föreningen är en ideell rikstäckande förening för alla som är intresserade av botanik.

Bilder till publicering gällande Guldluppen kan hämtas via länken nedan:
Bilder Bo Göran och Jörgen – Guldluppen 2017

Alla bilder är tagna av: Gun Ingmansson, gun.ingmansson@telia.com
För publicering av bilderna utöver Guldluppen 2017, kontakta fotografen för tillstånd.

 

Comments are closed.