Guldluppen 2021 – Nominering

Nu är det dags att skicka in nomineringar till Guldluppen 2021.
Vem vill du uppmärksamma för sin botaniska gärning.

Med utmärkelsen Guldluppen vill SBF uppmärksamma värdefulla insatser på botanikens område. Den kan tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet.

Guldluppen delas ut en gång om året i samband med föreningens ordinarie årsmöte. Det står var och en fritt att till styrelsen inlämna motiverade förslag på lämpliga kandidater till utmärkelsen. Bland dessa kandidater utser styrelsen mottagare av årets guldlupp.

Sista dag för nominering till Guldluppen 2021 är 2:a januari.