Här är nyckeln till Sveriges alla bladmossor

”Med ett sådant här verk i handen finns det inga ursäkter längre, nu är det bara att börja nyckla!” 

TEXT: LINDA JOHANNESSON & JESPER WADSTEIN

Recensionen är publicerad i Svensk Botanisk Tidskrift nummer 5 (2020). Klicka här för att få reda på hur du kan bli medlem i Svenska Botaniska Föreningen och få tidskriften hem till dig.


Nu är det ljusa tider för oss som gillar mossor, för äntligen finns det nycklar till alla Sveriges 800 bladmossor. I den fjärde och sista mossvolymen av Nationalnyckeln täcker man in de sista 78 arterna. Men inte bara det, här finns även en introduktion och en nyckel till hela gruppen bladmossor. Om man måste välja en av nationalnycklarna så är det nog denna volym man ska ha. 

I Bladmossor: Vitmossor–knappnålsmossor presenteras totalt 11 olika släkten, bland annat vitmossor, sotmossor, grävlingmossor och björnmossor. Varje släkte presenteras i en inledande text och har sin egen nyckel, där man kommer fram till art. Boken beskriver sedan varje art i detalj. Så långt ser denna volym ut som de föregående.

Bladmossor: Vitmossor – knappnålsmossor: Bryophyta: Sphagnum–Tetrodontium. 
Niklas Lönnell & Tomas Hallingbäck. Artdatabanken 2020. ISBN 978-91-87853-52-4. 414 sidor. Kan beställas från Nationalnyckeln för 599 kr länk).

Det finns dock flera nya inslag i denna bok som saknas i de andra. I början finns en generell beskrivning av bladmossors ekologi, reproduktion och anatomi och i slutet en efterlängtad huvudnyckel till samtliga svenska bladmossor.

I avsnittet om vitmossors levnadssätt beskrivs förekomsten av vitmossor längs med olika miljögradienter som man sammanfattat i en färgglad tabell som visar vilken myrtyp, fuktighet och öppenhet varje art föredrar. Det gör det lätt att få en överblick över vilka miljöer man kan förväntas hitta de olika arterna i.

”Det gör det lätt att få en överblick över vilka miljöer man kan förväntas hitta de olika arterna i.”

Något som är slående är hur bra mossornas anatomi är illustrerad. Förutom bilder som generellt beskriver mossornas delar, finns det detaljerade bilder som visar hur lite svårare karaktärer ser ut. Det är mycket uppskattat då dessa karaktärer många gånger är näst intill omöjliga att lära sig via bara text.

Nytt är även samlingsplanscher i slutet av boken där samtliga arter illustreras i mindre bilder bredvid varandra, där du snabbt kan jämföra artkaraktärer.  Även om boken kanske är något för tung och otymplig tycker vi att författarna har gjort ett utomordentligt jobb. Det som verkligen gör denna bok helt enastående är de fantastiskt detaljerade fotografierna. Att det nu finns bilder på samtliga bladmossor både på bladform och hela mossan är en jätteinsats och ovärderlig kunskap för oss som är intresserade av mossor. Med ett sådant här verk i handen finns det inga ursäkter längre, nu är det bara att börja nyckla!