Högsta Domstolen: sätter äntligen STOPP för Nordkalk & SMA mineral !

Högsta domstolen lämnade inte Nordkalk eller SMA mineral prövningstillstånd! Detta innebär att 2018 års dom som avslår bolagens ansökningar att bryta kalk på norra Gotland.

Det tog 14 år för de svenska domstolarna att avslå Nordkalk och SMA minerals ansökningar om täkttillstånd på norra Gotland.

Se https://svenskbotanik.se/floravard 
Sammanfattning 2018: Nationalparken Bästeträsk – Nationalpark eller kalkbrott


Nordkalk
Högsta domstolen, Mark- och miljööverdomstolen (MÖD), Mark- och miljödomstolen (MMD) har alla prövat Nordkalks täktansökan vid tre olika tillfällen.  Miljödomstolarna har på samma ansökningshandlingar tillstyrkt respektive avslagit ansökan efter två olika prövningar 2008-2012. Högsta domstolen avgjorde 2013 tvisten mellan MMD och MÖD, om hur miljöbalken ska tillämpas.

Högsta förvaltningsdomstolen, Förvaltningsdomstolen, Kammarrätten har också deltagit i målet.

EU-kommissionen, Regeringen, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, SGU, Länsstyrelsen Gotlands län och Region Gotland är andra myndigheter som deltagit i avgörandet under processen.

Även Advokatsamfundet har deltagit och påverkat rättsprocessen liksom Svenska Botaniska Föreningen och andra organisationer.

GÖRAN MATTIASSON
Vice ordförande SBF