Hedersmedlemmar

Till hedersmedlem kan utses särskilt framstående botanist, eller person som i hög grad verkat för föreningen och dess syften. Hedersmedlem utses av årsmöte efter skriftligt motiverat förslag av minst tre medlemmar och efter tillstyrkan av styrelsen.

Bo Mossberg2019
Lennart Stenberg2019
Tomas Hallingbäck2014
Lena Jonsell2012
Roland Moberg2012
Torleif Ingeög2009
Bengt Jonsell2001