Göran Mattiasson – Hedersmedlem

På föreningens årsmöte 2022-04-02 valdes Göran Mattiasson till ny hedersmedlem i Svenska Botaniska Föreningen.

Till hedersmedlem kan utses särskilt framstående botanist, eller person som i hög grad verkat för föreningen och dess syften. Hedersmedlem utses av årsmöte efter skriftligt motiverat förslag av minst tre medlemmar och efter tillstyrkan av styrelsen.

Motivering

Göran har under många år varit aktiv i Svenska Botaniska Föreningens styrelse, han började redan 1998 och var från 2000 till 2019 föreningens vice ordförande.

Han var tidigt drivande i arbetet med floraväkteri och arbetade aktivt i många naturvårdsfrågor. Det var till stor del tack vare hans insatser som Ojnareskogen  på Gotland räddades från exploatering.


Mer om Görans arbete med Ojnareskogen hittar du på:
Nationalpark eller kalkbrott på norra Gotland