Högsta förvaltningsdomstolens dom 2017-06-29 gällande regeringens beslut om natura 2000-områden 31 augusti 2015

Kategori: Nyheter

KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens (Miljö- och energidepartementet) beslut den 31 augusti 2015, M2015/1508/Nm (delvis), avseende förslag till nya områden för bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
SAKEN
Rättsprövning
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE
Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att regeringens beslut ska stå fast.

Läs hela domen här:

HFD Dom 6337-15

 

Comments are closed.