Illustrationer av Gotlands orkidéer

”En vacker, lättläst och utmärkt inspirationskälla till egna möten med Gotlands orkidéer.”

TEXT: ULLA-BRITT ANDERSSON

Recensionen är publicerad i Svensk Botanisk Tidskrift nummer 4 (2021). Klicka här för att få reda på hur du kan bli medlem i Svenska Botaniska Föreningen och få tidskriften hem till dig.


Är det en slump att två böcker om Gotlands orkidéer kommit ut samma år? Intresset för växtfamiljen förefaller vara omättligt och de två böckerna har olika uttryck.

I Orkidéer på Gotland står Henrik Karlsson för både text och foto. Tillsammans med Emma Tinnert har han tidigare givit ut boken Ölands orkidéer. Emma står för de detaljrika akvarellerna av alla avhandlade taxa.

Boken inleds med lättlästa men innehållsrika kapitel om olika miljöer där Gotlands orkidéer växer, orkidéers uppbyggnad, pollinering, ekologi och modern systematik.

Orkidéer på Gotland. Henrik Karlsson och Emma Tinnert. Votum media. ISBN: 9789-18902-13-3-4. 137 sidor. Kan köpas för 229 kronor från Votum förlag eller någon webbokhandel.

Ett extra plus för tabellen med blomningstider där det tydligt framgår i vilken ordning blomningen påbörjas och avslutas. Tyvärr har ett fel insmugit sig. Röd skogslilja Cephalanthera rubra har placerats alltför tidigt i tabellen (slutet av maj och första delen av juni), tydligt före släktingarna stor C. damasonium och vit skogslilja C. longifolia. I arttexten står den rätta blomningstiden (slutet av juni och början av juli), alltså senare än övriga i släktet.

Varje taxon beskrivs med en kort text men där det mesta av viktig information finns med. Du finner uppgifter om hur växten ser ut och i de fall det finns förväxlingsarter framgår hur den skiljs från dessa.

Utbredning och växtmiljöer på Gotland beskrivs kortfattat och träffsäkert.

Fotona är stämningsfulla och vackra och de kompletteras bra med Emmas utsökta akvareller. Kanske kunde fotot av skogs-knipprot Epipactis helleborine tydligare visat stjälkens hårighet vilket är en viktig skilje-karaktär mot kal knipprot E. phyllanthes.

Jag har ett frågetecken om fotot av ängsnattviol Platanthera bifolia subsp. bifolia verkligen visar denna underart. Sporren ser förhållandevis lång ut och blomaxet är glesblommigt vilket mer talar för skogsnattviol P. bifolia subsp. latiflora. Tyvärr har den begåvats med ett felaktigt artepitet i boken (latifolia).

Ett faktafel har smugit sig in under kapitlet Systematik där praktsporre Gymnadenia conopsea subsp. densiflora uppges stå närmare luktsporre G. odoratissima. Genetiska studier har visat att tidigblommande vanlig brudsporre G. conopsea subsp. conopsea står närmare luktsporre och att senblommande vanlig brudsporre står närmare praktsporre.

Med dessa randanmärkningar är boken vacker, lättläst och utmärkt som inspirationskälla till egna möten med Gotlands orkidéer.