Inventering av Svedjenäva i det stora brandområdet i Västmanland

Kategori: Floravård, Nyheter

Inbjudan till inventering av Svedjenäva i det stora brandområdet i Västmanland

 

BFiVgDen 31 juli 2014 utbröt en skogsbrand i närheten av Öjesjön i Västmanland som inom ca fyra dygn spreds sig till att omfatta 14 000 hektar. Det blev därmed den största skogsbranden i Sverige i nutid.

Under 2015 kommer Botaniska Föreningen i Västmanlands län (BFiV) att genomföra en botanisk inventering i brandområdet med följande mål och prioritet:

  1. Räkna antal plantor av svedjenäva.
  2. Söka efter brandnäva, som aldrig påträffats i Västmanland.
  3. Notera andra ”brandväxter”.

Under 2015 har vi ett unikt tillfälle att inventera svedjenäva i det stora brandområdet. Detta är en chans som aldrig återkommer. Vi bjuder in botanister från hela landet att delta i våra aktiviteter:

  • Inventering av 1×1 km rutor. Det finns 175 rutor som är möjliga att boka. I en majoritet av de få rutor som hann besökas 2014 påträffades svedjenäva, se fynd i Artportalen.
  • Söndag 5 juli. Exkursion med BFiV. I syfte att titta på blommande svedjenäva och inventera minst en 1×1 km ruta.
  • Fredag 10 juli – Söndag 12 juli. Inventeringshelg i brandområdet, med samling och genomgång på fredag kväll.

Läs mer på vår hemsida http://www.bfiv.se/  där det finns en artikel om 2015 års inventering liksom om fjolårets inventering. I kalendariet finns detaljer om exkursionen den 5 juli och inventeringshelgen 10-12 juli.

Alla intresserade hälsas välkomna att delta i dessa aktiviteter. Förfrågningar och intresseanmälan görs till

Bengt Stridh, stridh.bengt@telia.com

021-522 58, 070-532 30 67 (mobil)

Ordförande i Botaniska Föreningen i Västmanlands län

Comments are closed.