Inventeringsläger i Pite lappmark

Kategori: Nyheter

Välkommen till inventeringsläger i Pite lappmark!

Sommaren 2016 har du sista chansen att få vara med och utforska den botaniskt minst kända svenska floraprovinsen under ett knappt veckolångt inventeringsläger.
Arrangör är Föreningen Pite lappmarks flora. Gratis logi erbjuds!
Föreningen Pite lappmarks flora kommer under tiden 8–14 juli att arrangera sitt troligen sista inventeringsläger.

Ankomstdag blir den 8 juli.
Därefter inventerar vi i fem dagar och avslutar med gemensam exkursion och måltid i Gallejaur den 14 juli.
Förläggningsort blir Arvidsjaur. Boendet blir i stugor med dusch och möjlighet till matlagning.
Gratis övernattning erbjuds!
Vi kommer i huvudsak att inventera ett glesbygdsområde i kommunens nordvästra del.
Här har få botanister varit förut. Vi delar in oss i grupper med en ansvarig gruppledare. Varje grupp tilldelas en inventeringsruta per dag.

Du som är intresserad, anmäl dig senast 15 maj till Roger Marklund (roger.marklund@gmail.com, 070-209 75 33).

Vi vill gärna att du anger om du kommer med bil och hur länge du stannar.
Välkomna!

Comments are closed.