Jämförelser som ger oväntad insikt

”Böckerna är rikt illustrerade och kan med fördel läsas i delar och användas som uppslagsverk med hjälp av sitt omfattande register. De rekommenderas varmt till alla som vill få en djupare förståelse av Europas natur och vegetation.”

TEXT: JÖRG BRUNET

Recensionen är publicerad i Svensk Botanisk Tidskrift nummer 3 (2021). Klicka här för att få reda på hur du kan bli medlem i Svenska Botaniska Föreningen och få tidskriften hem till dig.


Ekologen Heinz Ellenberg (1913–1997) är i Sverige mest känd för att ha utvecklat ett system av ekologiska indikatorvärden för kärlväxter. Bland hans många övriga arbeten märks särskilt läroboken om Centraleuropas vegetation som publicerades i sin första upplaga 1963 och som de flesta tyskspråkiga växtekologer har i sin bokhylla. Att läsa om olika vegetationstyper i min ”Ellenberg” och uppleva dem ute i fält var en perfekt kombination för mig, både under studentåren och senare.

Ellenberg själv hann med en femte upplaga av boken 1996. Christoph Leuschner, som idag innehar Ellenbergs tidigare professur i Göttingen, tog sig an en omfattande revision som resulterade i en sjätte upplaga 2010. Baserad på denna har han också publicerat en engelskspråkig utgåva med titeln Vegetation Ecology of Central Europe, förtjänstfullt översatt av ekologen Laura Sutcliffe. Verket är nu uppdelat i två band, ett om skogarna och ett om övriga vegetationstyper.

Vegetation Ecology of Central Europe
C. Leuschner & H. Ellenberg. Springer Nature. 2017. Band I:  Ecology of Central European Forests. ISBN 978-3-319-43042-3. 972 sidor.
Band II: Ecology of Central European Non-Forest Vegetation: Coastal to Alpine, Natural to Man-Made Habitats. ISBN 978-3-319-43048-5. 1093 sidor. Kostar per band 182–203 €.

Centraleuropas vegetationsekologi är mycket väl studerad och mängden publikationer enorm. En stor del av publikationerna är på andra språk än engelska. Den nya engelska utgåvan gör denna kunskap tillgänglig för en internationell läsekrets i form av en bred syntes av botanik, ekologi och kulturgeografi. Att jämföra svenska vegetationstyper med liknande typer på andra sidan Östersjön ger värdefulla och ibland oväntade perspektiv, till exempel med tanke på effekter av invasiva arter eller ett varmare klimat. 

Banden innehåller tillsammans 26 kapitel och börjar med inledande avsnitt om natur- och kulturgeografi och ekologi. De följande kapitlen behandlar de olika vegetations-typerna från bokskogar till urban vegetation. Tyngdpunkten ligger på ekosystemens struktur och funktion men även aktuella miljöproblem behandlas utförligt. Böckerna är rikt illustrerade och kan med fördel läsas i delar och användas som uppslagsverk med hjälp av sitt omfattande register. De rekommenderas varmt till alla som vill få en djupare förståelse av Europas natur och vegetation. 

Böckerna publiceras av Springer och kan köpas med hårt eller mjukt omslag, eller som e-bok där man även kan köpa enskilda kapitel. En personlig tryckt kopia med bilderna i svart-vitt kan köpas för 250 kr per band genom Springers valmöjlighet My Copy.