Kallelse till årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte i Svenska Botaniska Föreningen år 2021 

Medlemmarna i Svenska Botaniska Föreningen kallas härmed till digitalt årsmöte, lördagen den 13 mars 2021. 

Årsmötesförhandlingarna börjar kl. 16.00. 

Ett förmöte för mer förutsättningslösa diskussioner ordnas kl. 15.00 – 15.45.
Frågor från den diskussionen kan sedan beaktas under årsmötet.

Dagordning och Föreningens verksamhetsberättelse kommer att vara tillgängliga på Svenska Botaniska Föreningens hemsida fr.o.m. 15 februari 2021. 

För att kunna delta i det digitala årsmötet krävs anmälan i formuläret nedan senast 28 februari. 

För att kunna delta i det digitala årsmötet krävs tillgång till dator, alternativt surfplatta eller mobiltelefon. 

Alla som har anmält sig kommer att få information om praktiska detaljer. Det kommer även att ordnas ett digitalt testmöte någon tid innan årsmötet, för att testa att uppkoppling m.m. fungerar. 


Anmälan till årsmöte