Kallelse till Årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte för Svenska Botaniska Föreningen år 2023.

Medlemmarna i Svenska Botaniska Föreningen kallas här med till årsmöte: lördagen den 25 mars.
Deltagande på årsmötet är kostnadsfritt.

Årsmöteshandlingarna börjar kl 17.00

Plats: Arenahotellet, Tennisvägen,
754 60 Uppsala