Kallelse till Årsmöte 2022

Kallelse till årsmöte för Svenska Botaniska Föreningen år 2022.

Medlemmarna i Svenska Botansika Föreningen kallas här med till årsmöte: lördagen den 2 april.
Deltagande på årsmötet är kostnadsfritt.

Årsmöteshandlingarna börjar kl 17.00

Plats: Hotell Clarion Gillet, Gillesalen.
Dragarbrunnsgatan 23, 753 20 Uppsala