Lars-Erik tar hand om ängar och naturbetesmark i Gissebo

Lars-Erik Andersson bor på gården Karsborg just utanför Gissebo i östra Småland. Där sköter han markerna exemplariskt genom att slå ängarna i augusti med lie och sedan låter han sina hästar beta där. Runt midsommar blommar flera orkidéarter rikligt på ängarna. Han har också fina naturbetesmarker med sträv nejlikrot och månlåsbräken. I den här lilla filmen berättar Lars-Erik mer om sina marker.