MMÖD avslår Nordkalk och SMA minerals ansökningar om täktverksamhet på Norra Gotland

Kategori: Nyheter

Mark och miljööverdomstolen upphäver de tidigare lämnade tillstånden för Nordkalk och SMA mineral på Gotland bolagens ansökningar om tillstånd till täktverksamhet avslås.

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Nyheter–pressmeddelanden/Domar-i-mal-rorande-Nordkalk-ABs-och-SMA-Mineral-ABs-ansokningar-om-tillstand-till-kalkstenstakter-pa-Gotland/

Comments are closed.