Namnskick i SBT

Namnskicket i SBT följer nedanstående standardverk (se vidare SBT 92: 237–239). Auktorsnamn behöver inte anges för vetenskapliga namn som följer dessa verk. Text av taxonomisk art kan avvika. Tillägg och ändringar publiceras fortlöpande i SBT av Arbetsgruppen för svenska växtnamn.

Kärlväxter
Karlsson, T. & Agestam, M. (2013-04-23): Checklista över Nordens kärlväxter. http://www.euphrasia.nu/checklista

Alla nyheter sedan 2004 har presenterats i en serie med nio artiklar i Svensk Botanisk Tidskrift:
Det nya systemet + principer för listan. De första familjerna (lummerväxter–kirimojaväxter). SBT 106 häfte 3-4 (2012).
Familjerna kallaväxter–sparrisväxter. SBT 106 häfte 5 (2012).
Familjerna kaveldunsväxter–strimbladsväxter. SBT 106 häfte 6 (2012).
Familjerna vallmoväxter–jungfrulinsväxter. SBT 107 häfte 1 (2013).
Familjen rosväxter. SBT 107 häfte 2 (2013).
Familjerna almväxter–korsblommiga. SBT 107 häfte 5 (2013).
Familjerna sandelträdsväxter-aukubaväxter. SBT 107 häfte 6 (2013).
Familjerna måreväxter-verbenaväxter. SBT 108 häfte 1 (2014).
Familjerna Aquifoliaceae-Apiaceae. SBT 108 häfte 2 (2014).

För odlade växter som ej nämns i listan används: Aldén, B. & Ryman, S. 2009. Våra kulturväxters namn. – Formas, Stockholm.

Mossor
Hallingbäck, T., Hedenäs, L. & Weibull, H. 2006. Ny checklista för Sveriges mossor. – Svensk Bot. Tidskr. 100: 96-148. PDF

Alger
Willén, T. & Tolstoy, A. 2007. Käringhår, stinksvans och rödglidare – svenska namn på alger. – Svensk Bot. Tidskr. 101: 221-236. PDF

Lavar
Svenska namn följer Nordin, A., Thor, G. & Hermansson, J. 2004. Lavar med svenska namn, tredje uppl. – Svensk Bot. Tidskr. 98: 339-364. PDF
För vetenskapliga namn används Nordin, A. m.fl. Santesson’s Checklist of Fennoscandian lichen-forming and lichenicolous fungi, Evolutionsmuseet, Uppsala.

Svampar
Hallingbäck, T & Aronsson, G. (red) 1998. Ekologisk katalog över storsvampar och myxomyceter. 2 uppl. – Artdatabanken, SLU, Uppsala. Ytterligare några svenska namn finns i Lundqvist, N. & Persson, O. 1987. Svenska svampnamn. – SBT-förlaget, Lund.