Sveriges nationalblomma

Sveriges nationalblomma är liten blåklocka, Campanula rotundifolia

Illustration: Nordens Flora” skriven av C. A. M. Lindman
Fynd av liten blåklocka på Artportalen

Liten blåklocka är vanlig i hela landet. Vanlig på torra öppna, ogödslade marker i större delen av Sverige och är en karaktärsart i det i gamla odlingslandskapet. Liten blåklocka förekommer även i fjällen, främst i kalkrika områden, på klippor mm, då ofta med enstaka stora blommor på varje planta.

Det är en späd, flerårig ört (normalt cirka 2 dm) som den växer i glesa tuvor med veka uppstigande stjälkar med hängande klockformade blåa blommor, sällsynt kan den ha vita eller ljusblå blommor. Bladrosetterna med spadformade blad är karakteristiska men oansenliga. Liten blåklocka blommar från juli till september. Blomsovarbina har fått sitt namn av att hanarna ofta övernattar i blommorna hos lite blåklocka.

Äng med liten blåklocka. Linnés Råshult, Småland. Foto: Mats Wilhelm / Naturfotograferna
Vita små blåklockor, Rasbokil, Uppland. Foto: Mats Wilhelm / Naturfotograferna
Blåklockor (Campanula rotundifolia) Foto: (C) Ola Jennersten /N /TT