Nu har vi en grafisk profil

Svenska Botaniska Föreningen har saknat en grafisk profil och ett lätt igenkännligt och kommunicerbart varumärke. Nu har en profil skapats för att bättre synliggöra föreningen och underlätta kommunicering.

Den grafiska profilen består av en ny logotyp som kan sättas samman till ett föreningsemblem, samt olika standardtypsnitt och ett antal färger i olika kombinationer.

Den tidigare loggan är fin, men den har varit svåranvänd och den har inte fungerat i kombination med bilder. Det har inte heller varit tydligt att Svenska Botaniska Föreningen varit avsändaren i alla sammanhang. Vi strävar nu efter att både tydliggöra och synliggöra föreningen i alla sammanhang.

Den grafiska profilen kommer successivt att införas i all vår kommunikation. Du kommer att se den på vår hemsida, i sociala medier, föreningsbrev, på De vilda blommornas dag, i Svensk Botanisk Tidskrift, i Vilda Växter och i alla de projekt som föreningen står för.

Nu hoppas vi att föreningen kommer att uppfattas tydligare och att våra många viktiga projekt och aktiviteter kommer att synas bättre. Vår förhoppning är förstås också att fler kommer att uppmärksamma föreningen och vilja bli medlemmar och delta i våra aktiviteter.

Här nedan finns några exempel från den grafiska profilen, samt lite idéer på eventuella kommande profilprodukter.