Om De Vilda Blommornas Dag

De Vilda Blommornas Dag är Sveriges, och Nordens, mest omfattande officiella blomstervandring.

Foto: Maria van der Wie

Foto: Maria van der Wie

Under en och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar i Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark och samt de därtill hörande Färöarna och Grönland.

Under denna dag ges människor möjlighet att gå ut på blomstervandring, där vi tittar på och lär oss om våra vilda växter och upplever naturen i vår närhet.

De Vilda Blommornas Dag  är ett samnordiskt arrangemang mellan de nationella botaniska föreningarna. Ända sedan starten i Sverige, den 9 juni 2002, står Svenska Botaniska Föreningen som huvudarrangör. Den  sker en söndag i juni varje år, och tillägnas Nordens vilda flora.
SBF samverkar med regionala och lokala föreningar, organisationer, och enskilda botanister i hela vårt avlånga land för att det ska finnas vandringar i hela landet.

Syfte

Syftet med De Vilda Blommornas Dag är att bjuda in människor till vandringar i blommornas värld, så att vi tillsammans kan uppleva, njuta och bekanta oss med den mångfald av vilda växter som finns i vår närhet. På så vis kan vi skapa ett större intresse för vår flora och lyfta fram botaniken.

Foto: Thomas Gunnarsson

Foto: Thomas Gunnarsson

 

Varumärkesskyddet

De Vilda Blommornas Dag är ett varumärkesskyddat arrangemang . Vi inför kommande vandringar  påminna om nedanstående.

Vem som helst får anordna en exkursion med namnet De Vilda Blommornas Dag om man iakttar följande:

1) Anmäl vandringarna till SBF:s hemsida.
2) Vandringen ska ske på det datum som bestämts av SBF (tillsammans med de övriga botaniska riksföreningarna i Norden).
3) Ange SBF som medarrangör vid annonseringen eller under vandringen.
4) Vandringarna ska vara gratis för deltagarna.

 

Frågor och funderingar

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta SBF:s kansli
eller Eva Waldemarson: eva.waldemarson@biol.lu.se  ,070-229 98 49