Med utmärkelsen Guldluppen vill SBF uppmärksamma värdefulla insatser på botanikens område.

Den kan tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet. Guldluppen delas ut en gång om året i samband med föreningens ordinarie årsmöte.

Det står var och en fritt att till styrelsen inlämna motiverade förslag på lämpliga kandidater till utmärkelsen. Bland dessa kandidater utser styrelsen mottagare av årets guldlupp.


Guldluppen 2018 tilldelas:  Birgitta Herloff

Birgitta har hela sitt liv ägnat sig åt fältbotanik vilket exempelvis utmynnat i stora insatser i fält när det gäller Västergötlands flora och även vad gäller Bohusläns flora. Birgitta har också gjort stora insatser i herbariet i Göteborg och hållit ordning på alla personer som deltagit.  På grund av tilltagande svår lungsjukdom har hennes fältbotaniska insatser begränsats men istället bytts mot botaniska dokumentationer och publikationer. Som redaktör för tidskriften Calluna som startats av VBF och på senare år utgivits tillsammans med BFiG har Birgitta gjort tidskriften till en botanisk tidskrift i Sverige att räkna med.

Birgitta tillhör den grupp av genuint intresserade och kunniga botanister som gjort och gör en stor insats för den ideella botaniken ofta i tysthet.

Svenska Botaniska Föreningens styrelse instämmer i den ovanstående motiveringen och utser Birgitta till årets mottagare av Guldluppen 2018


Tidigare mottagare

Guldluppen 2018 Birgitta Herloff


Guldluppen 2016 Charlotte Wigermo

Guldluppen 2015 Lennart Persson

Guldluppen 2014 Torbjörn Tyler

Guldluppen 2013 Kjell Emanuelsson

Guldluppen 2012 Kerstin Ekman

Guldluppen 2011 Ebbe Zachrisson

Guldluppen 2010 Kurt-Anders Johansson

Guldluppen 2009 Bengt Nilsson 

Guldluppen 2008 Gun Ingmansson

Guldluppen 2007 Anders Bertilsson