Till hedersmedlem kan utses särskilt framstående botanist, eller person som i hög grad verkat för föreningen och dess syften. Hedersmedlem utses av årsmöte efter skriftligt motiverat förslag av minst tre medlemmar och efter tillstyrkan av styrelsen.

Tomas Hallingbäck -2014
Lena Jonsell – 2012
Roland Moberg – 2012
Torleif Ingelög – 2009
Thomas Karlsson – 2007
Bengt Jonsell – 2001