Svenska Botaniska Föreningens Jubileumsfond

I samband med 100-årsfirandet inrättades SBF:s jubileumsfond. Det gör det möjligt att söka pengar för att publicera skrifter om och annan dokumentation av flora och vegetation. Första året 2007 delade vi ut medel till Medelpads flora och Karlskoga flora.

I år kanske det kan bli det projekt som du deltar i som kommer i fråga. Ansökningarna skall ställas till föreningens styrelse och vara ordföranden tillhanda senast 15 september. Till ansökan skall bifogas projektplan, kostnadsberäkning samt meritförteckning och referens. Läs fondens stadgar för ytterligare upplysningar och/eller kontakta föeningens ordförande.