Sedan 1979 har Svenska Botaniska Föreningen fungerat som en paraplyorganisation för Sveriges lokala botaniska föreningar.  Vi arbetar för att botanikintresserade i hela landet ska ha en möjlighet till kunskaps och informationsutbyte via de lokala föreningarna och Svenska Botaniska Föreningen, bland annat genom årliga konferenser om intressanta ämnesområden och  information via vår hemsida.

En ansluten förening får inbjudan till våra  olika konferenser och resor, där har föreningen möjlighet att låta en representant delta i SBFs aktiviteter så som resor och konferenser*

*På aktiviteter där antalet platser är begränsat kan vi inte garantera plats utan anmälan sker enligt inbjudan.
*Om aktiviteten är avgiftsbelagd står den lokala föreningen/deltagaren för kostnaden.

Vid SBFs föreningskonferens och årsmöte har anslutna föreningar möjligheten att sända en representant som har rösträtt på årsmötet (den anslutna föreningen har alltså 1 röst). SBF betalar för den representantens resekostnader som överstiger 500:-. Om den lokala föreningen vill sända fler medlemmar till konferensen är dessa hjärtligt välkomna, dock har de inte rösträtt eller får resekostnader betalda.

Kostnaden för en förening som vill ansluta sig till SBF är symbolisk: 150:-/år.

En botanisk förening kan söka anslutning till Svenska Botaniska Föreningen genom att kontakta styrelsens ordförande eller vårt kansli.

 

Här nedanför hittar du våra 28 medlemsföreningar, om du vill veta mer om vad de har att erbjuda just i ditt område hittar du länkar till deras hemsidor under fliken länkar högst upp på sidan.
Flera av föreningarna har även facebookgrupper/sidor, dem hittar du genom att söka på föreningens namn på facebook.
Några av föreningarna saknar hemsida, om du inte hittar den förening du söker i bland länkarna, kontakta SBF:s kansli, så hjälper vi dig att få kontakt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn
Botaniska föreningen i Göteborg
Botaniska Föreningen i Västmanlands län
Botaniska Sällskapet i Jönköping
Botaniska sällskapet i Stockholm
Dalarnas botaniska sällskap
Dalslands botaniska förening
Fjällbotaniska Trädgårdens Vänner
Föreningen Blekinges flora
Föreningen Bohusläns flora
Föreningen Smålands flora
Föreningen Norrbottens flora
Föreningen Pite Lappmarks flora
Föreningen Östergötlands Flora
Gotlands botaniska förening
Gävleborgs Botaniska Sällskap
Hallands Botaniska Förening
Jämtlands Botaniska Sällskap
Lunds Botaniska Förening
Medelpads Botaniska Förening
Uddevalla botaniska förening
Upplands botaniska förening
Värmlands Botaniska Förening
Västerbottens läns Botaniska Förening
Västergötlands Botaniska Förening
Ölands botaniska förening
Örebro läns Botaniska sällskap
Östergötlands naturalhistoriska förenings botanikgrupp