Styrelse


Ordförande
Eva Waldemarson

Vice ordförande
Göran Mattiasson

Sekreterare
Gunnar Björndahl

Kassör
Håkan Sundin

Ledamot
Magdalena Agestam

Ledamot
Jan Andersson

Ledamot
Stefan Andersson

Ledamot
Ulla-Britt Andersson

Ledamot
Olof Janson
Värdepappersförvaltare

Ledamot
Johanne Maad

Ledamot
Tore Mattsson
Personalansvarig

Ledamot
Katarina Stenman

Vill du skicka ett brev till någon av ledamöterna i föreningen skicka till följande adress:

Svenska Botaniska Föreningen
Att: Ledamotens namn
Norbyvägen 18A
752 36 Uppsala


Valberedning

Är du intresserad av att arbeta mer aktivt i Svenska Botaniska Föreningens styrelse, eller känner du någon som kan vara intresserad, hör gärna av dig till valberedningen.
Valberedningens gemensamma e-postadress är: sbf.valberedning@svenskbotanik.se

Gun Ingmansson Vinkelgatan 2B, 621 49 Visby
Staffan Nilsson Kärleksgatan 2, 247 62 Veberöd
Barbro Risberg Sammankallande Hagmarksgatan 44, 81333 Hofors

Revisorer

Lars-Åke Bäckström Föreningsrevisor
Lennart Persson  Föreningsrevisor
Bengt Sandkull  Revisorssuppleant
Sören Svensson  Revisorssuppleant