Kategori: Internt

Denna omröstning är en del i att ta fram ett alternativ på nya lokaler för SBF:s kansli.

Styrelsen behöver ta ett beslut om en flytt av kansliet så snart som möjligt, då vi har långa uppsägningstider på våra nuvarande lokaler och lager.

Beslutet kommer att tas genom per capsulam som skickas ut när denna omröstning är klar. Det förslag som vinner omröstningen kommer att vara med i per capsulambeslutet.

I formuläret nedan: Ange ditt namn och rösta endast på 1 alternativ.

Dagens kostnader för kontor, lager, arbetstid, transporter och styrelsekostnader vid möten är: 184 000:-/år

Omröstningen stänger den 28/10.


Comments are closed.