Pressmeddelande: Ojnare blir naturskyddsområde

Kategori: Floravård, Gotland, Nyheter

Svenska Botaniska Föreningen välkomnar Regeringens beslut idag att anmäla Bästeträsk-området på norra Gotland som Natura 2000-område. Föreningen har tillsammans med Gotlands Botaniska Förening under 10 år arbetat med att skydda mark- och vattenområdet kring Bästeträsk

Regeringens beslut innebär att

 

  1. Förutsättningar skapas att bilda nationalparken Bästeträsk, som Svenska Botaniska Föreningen föreslog 2005 och som sedan 2008 ingår i Sveriges Nationalparksplan,
  2. EU-kommissionen hindras inte längre av Sveriges Regering att utföra sin uppgift att skapa ett sammanhängande nät av Natura 2000-områden, som ska omfatta Europas mest värdefulla områden med hotade naturtyper och arter.
  3. Gotlands dricksvattenförsörjning från Bästeträsk skyddas,
  4. Nordkalks och SMA Minerals ansökningar om kalkbrytning i området stoppas av gällande lagstiftning och Högsta domstolens beslut 2013.
  5. Mark- och miljööverdomstolen kan nu fullfölja tillståndsprövningen av Nordkalks och SMA Minerals täktansökningar.

 

Regeringen gav i januari 2014 Naturvårdsverket och Länsstyrelserna i uppdrag att eliminera brister i Natura 2000 som uppmärksammats nationellt och/eller som EU-kommissionen påtalat. Svenska Botaniska Föreningen föreslog i oktober 2014 att Bästeträsk-området med sina världsunika naturmiljöer skulle anmälas till Natura 2000 för att minska brister i redovisningen av dessa naturtyper. Naturvårdsverket överlämnade Länsstyrelsens förslag, som tillgodosåg Föreningens önskemål, till Regeringen för beslut den 27 mars 2015.

 


Göran Mattiasson
Svenska Botaniska Föreningen
Vice ordförande
Tel 046 – 129935
 

Pressmeddelandet går att ladda ner som PDF-fil:
PRESSMEDDELANDE 2015 Bästeträsk

Regeringens pressmeddelande finner du här:
Ojnare blir naturskyddsområde

 

Comments are closed.