Hotade och sällsynta växter i Dalarna – kärlväxter

Författare: Lennart Bratt, Tomas Ljung ; Jan Edelsjö
Förlag: Dalarnas Botaniska Sällskap
Utgivningsår: 1993
ISBN:91-63-02077-7

Bortåt ett hundratal av våra blommor, gräs och ormbunkar kommer inom kort att kunna vara försvunna från Dalarna. Därtill är ytterligare en lång rad växter på tydlig reträtt idag.

Detta är det alarmerande resultatet av flera års kartläggning som Dalarnas Gotaniska Sällskap har utfört i alla landskapets bygder och obygder.

Genom att ”frysa” landskapet med dess vegetation här i slutet av 1900-talet, kan man med god skärpa läsa av tillståndet hos den evigt föränderliga naturen. Vi ser då hur människans verksamhet under detta sekel tvingat en lång rad arter från slåtterängar, våtmarker och gammelskogar mote undergångens rand.

Hur detta tillstånd uppkommit, vika villkor växterna ställer och hur vi bäst kan förebygga vidare utarmning beskrivs utförligt i denna volym.

Tiden är i många fall ytterst knapp, men för att stävja hoten mot vår flora fodras endast två saker: mänsklig vilja och kunskap.

I och med denna bok saknas inte längre kunskapen.

Köp boken direkt från Dalarnas Botaniska Sällskap eller från antikvariat:

Dalarnas Botaniska Sällskap

Antikvariat.net

Bokbörsen

 

 

 

 

 

 

Beskrivning

Författare: Lennart Bratt, Tomas Ljung ; Jan Edelsjö
Förlag: Dalarnas Botaniska Sällskap
Utgivningsår: 1993
ISBN:91-63-02077-7

Bortåt ett hundratal av våra blommor, gräs och ormbunkar kommer inom kort att kunna vara försvunna från Dalarna. Därtill är ytterligare en lång rad växter på tydlig reträtt idag.

Detta är det alarmerande resultatet av flera års kartläggning som Dalarnas Gotaniska Sällskap har utfört i alla landskapets bygder och obygder.

Genom att ”frysa” landskapet med dess vegetation här i slutet av 1900-talet, kan man med god skärpa läsa av tillståndet hos den evigt föränderliga naturen. Vi ser då hur människans verksamhet under detta sekel tvingat en lång rad arter från slåtterängar, våtmarker och gammelskogar mote undergångens rand.

Hur detta tillstånd uppkommit, vika villkor växterna ställer och hur vi bäst kan förebygga vidare utarmning beskrivs utförligt i denna volym.

Tiden är i många fall ytterst knapp, men för att stävja hoten mot vår flora fodras endast två saker: mänsklig vilja och kunskap.

I och med denna bok saknas inte längre kunskapen.