Nordic lichen flora. Vol. 3

Författare: Teuvo Ahti
Förlag: Naturcentrum
Utgivningsår: 2002
ISBN: 9789185221141

The third volume of Nordic Lichen flora comprises the cyanolichens, including ”the small black ones” which have not been critically surveyed in our region since 1885.

Boken är slutsåld men kan finnas på antikvariat

Antikvariat.net

Bokbörsen

 

Beskrivning

Författare: Teuvo Ahti
Förlag: Naturcentrum
Utgivningsår: 2002
ISBN: 9789185221141

The third volume of Nordic Lichen flora comprises the cyanolichens, including ”the small black ones” which have not been critically surveyed in our region since 1885.

Denna volym av Nordic Lichen Flora beskriver den intressanta och mycket variabla samling lavar som innehåller blågröna bakterier. Här presenteras bestämningsnycklar och bilder till ungefär 300 arter – allt från de stora, vackra arterna inom släktena filtlavar Peltigera, njurlavar Nephroma och  lunglavar Lobaria, de oceaniska bladlavarna i släktena PannariaParmeliella och Fuscopannaria, till de ”små svarta arterna” som inte utretts inom vårt område sedan slutet av 1800-talet. Boken innehåller också en DVD med de bilder som presenteras i boken.