Nordic lichen flora. Vol. 4

Författare: Teuvo Ahti
Förlag: Naturcentrum
Utgivningsår: 2002
ISBN: 9789185221141

The third volume of Nordic Lichen flora comprises the cyanolichens, including ”the small black ones” which have not been critically surveyed in our region since 1885.

Boken är slutsåld men kan finnas på antikvariat

Antikvariat.net

Bokbörsen

 

Beskrivning

Författare: Teuvo Ahti
Förlag: Naturcentrum
Utgivningsår: 2002
ISBN: 9789185221141

The fourth volume of Nordic Lichen flora comprises the group Parmeliaceae.

Denna volym, den fjärde i ordningen,  av Nordic Lichen Flora beskriver familjen Parmeliaceae som innefattar en mängd olika släkten av blad- och busklavar. Flera av arterna är i vissa områden, särskilt norra Sverige, så vanliga att  de till och med påverkar landskapsbilden.  I boken presenteras bestämningsnycklar och bilder till 41 olika släkten arter. Exempel på större släkten som behandlas är sköldlavar Parmelia, tagellavar Bryoria och skägglavar Usnea. Boken innehåller också en DVD med de bilder som presenteras i boken.