Norrbottens flora del 1

Författare: Red. Lennart Stenberg
Förlag: SBF-förlaget
Utgivningsår: 2012
ISBN: 978-91-977055-5-4

Kan köpas i din lokala bokhandel eller från:
Föreningen Norrbottens flora

Adlibris

Bokus

Kan även finnas på antikvariat:

Antikvariat.net

Bokbörsen

Beskrivning

Författare: Red. Lennart Stenberg
Förlag: SBF-förlaget
Utgivningsår: 2012
ISBN: 978-91-977055-5-4

I denna del behandlas den administrativa historien, klimatet och den geologiska grund som utgör vårt landskap. Andra kapitel behandlar människans historia och vilka som tidigare utforskat landskapets växtliv samt hur vår undersökning gått till. Det finns vidare kapitel om vegetationstyper och utbredningsmönster samt en sammanställning av äldre växtnamn på skilda dialekter och språk. Stor del av denna volym ägnas åt presentation av 121 botaniskt intressanta utflyktsmål. De valda platserna ligger fördelade över landskapet och visar många växtmiljöer som finns t ex naturskogar, myrar, älvar, kursudalar, källområden, berg, lågfjäll, kust, skärgårdsöar samt även kulturskapade miljöer som torrängar, gamla vallodlingar, slåttermyrar, byar, barlastplatser, gamla industrier och nya industritippar.

Du kanske också gillar …