Norrbottens flora del 2

Författare: Red. Lennart Stenberg
Förlag: SBF-förlaget
Utgivningsår: 2010
ISBN: 978-91-977055-6-1

Slutsåld hos förlag, men kan finnas på antikvariat.

Antikvariat.net

Bokbörsen

Beskrivning

Författare: Red. Lennart Stenberg
Förlag: SBF-förlaget
Utgivningsår: 2010
ISBN: 978-91-977055-6-1

Här sammanfattas all nuvarande kunskap om floran i Norrbottens landskap. Under tjugo års tid har mer än 340 personer deltagit i inventeringen. Hela landskapet har genomsökts liksom litteraturen och muséernas herbariesamlingar. Tidigare var Norrbotten en av Sveriges sämst kända provinser idag är kunskapen däremot god. Alla kända växter idag (1659) presenteras med frekvens, första fynd, utbredning ofta med detaljerad karta, ekologi, exempel på kända växtmiljöer, status och ibland beskrivningar, För sällsynta arter sammanställs kommunvis de exakta växtplatserna. Boken är prydd av nästan 500 nytagna fotografier som visar arternas skönhet och mångfald samt landskapets stora variation.

Du kanske också gillar …