Östergötlands flora 2.a uppl

I denna flora över Östergötland presenteras hela 1462 arter med förekomst och utbredning. Illustrerad med kartor och fotografier.

Författare: Erik Genberg, Folke Lind
Förlag: SBF-förlaget
Utgivningsår: 1992
ISBN: 1-971255-5-5

Köp boken från din lokala bokhandel eller:

Naturbokhandeln

Kan även finnas på antikvariat:

Antikvariat.net

Bokbörsen

Beskrivning

Författare: Erik Genberg, Folke Lind
Förlag: SBT-förlaget/SBF-förlaget
Utgivningsår: 1992
ISBN: 91-971255-5-5

Erik Genbergs Östergötlands flora ger en uttömmande presentation av landskapets vilda växter och deras förekomst. Totalt 1462 arter av blomväxter och ormbunkar har blivit funna inom landskapets 100 kvadratmil. För sällsyntare arter ges lokaler, och det finns kartor över 407 växters utbredning.
Boken innehåller också en rikt illustrerad skildring av växtlivets utveckling, landskapets naturtyper och av vad man kan finna på olika slags mark.

Första upplagan av Östergötlands flora utkom 1978 och var resultatet av en nyinventering av landskapet. Det gällde att arbeta snabbt: genom förändringar i markernas utnyttjande höll många växter på att försvinna och andra kom i deras ställe. Huvuddelen av inventeringen utfördes därför på bara fem år. Under den tiden utforskade ett 20-tal personer landskapet efter enhetliga riktlinjer. Det är deras arbete som bildar grundvalen till denna bok.

Men utforskandet av Östergötlands växtvärld avstannade inte när boken hade utkommit. Tvärtom har Erik Genberg och senare år Folke Lind kunnat publicera sex omfattade tillägg till Östergötlands flora. I den nya upplagan har Folke Lind arbetat in dessa tillägg, tillsammans med ytterligare många nya uppgifter.

Uppgifter om växternas förekomst i äldre tid har hämtats från litteraturen, herbarier och andra källor. De bildar en bakgrund till de nutida förhållandena. Genom jämförelser mellan äldre och nyare uppgifter kan man dra slutsatser om växternas tillbakagång och nyspridning. Östergötlands Flora sammanfattar alltså vårt vetande om landskapets växter förr och nu, och ger samtidigt en god grund för bedömning av framtida floraförändringar. Erik Genberg och Folke Linds faktarika men koncisa bok inbjuder till fortsatta upptäcktsfärder i Östergötlands rika natur.