Presentkort – Medlemskap inkl SBT

kr340.00

Kategori:

Beskrivning

Presentkort på 1 års medlemskap i Svenska Botaniska Föreningen inklusive föreningens tidskrift:
Svensk Botanisk Tidskrift.

Till dig som köpt presentkortet:
Skickar vi presentkortet samt lite information som du kan lämna över till den blivande medlemmen.
Den blivande medlemmen måste därefter aktivera sitt medlemskap genom att skicka in det ifyllda presentkortet till SBF:s kansli, i det medföljande frankerade kuvertet.
När medlemskapet är aktiverat skickar vi ut den eller de tidskrifter som redan kommit ut under året.

Presentkortet skickas till beställaren.
För att aktivera medlemskapet fyller den nya medlemmen i uppgifterna som finns på kortet och skickar in det till SBF i det medföljande frankerade kuvertet, eller via den länk som står på kortet.


Giltighet 1 år från inköpsdatum.
Endast giltigt för medlemskap inom Sverige.
Medlemskap löper på kalenderår – redan utkomna tidskrifter skickas till den nya medlemmen efter aktivering.