Svensk Flora – Fanerogamer och kärlkryptogamer

Författare: Thorgny KrokSigfrid AlmquistLena JonsellBengt Jonsell
Förlag: Liber
Utgivningsår: 2016
ISBN: 978-91-471-0059-0
Upplaga: 29

Svensk flora av Krok & Almquist är en klassisk bok inom botaniken och ett oundgängligt verktyg för identifiering av växter i Sverige. Första upplagan kom ut redan 1883. Från och med den tjugosjätte upplagan har böckerna bearbetats under redaktion av Lena och Bengt Jonsell.

Om författarna
Lena och Bengt Jonsell är f.d. lektor respektive professor i botanik vid Uppsala universitet.

Köp boken från din lokala bokhandel eller:

Adlibris

Bokus

 

 

Beskrivning

Författare: Thorgny KrokSigfrid AlmquistLena JonsellBengt Jonsell
Förlag: Liber
Utgivningsår: 2016
ISBN: 978-91-471-0059-0
Upplaga: 29

Svensk flora av Krok & Almquist är en klassisk bok inom botaniken och ett oundgängligt verktyg för identifiering av växter i Sverige. Första upplagan kom ut redan 1883. Från och med den tjugosjätte upplagan har böckerna bearbetats under redaktion av Lena och Bengt Jonsell.

Om författarna
Lena och Bengt Jonsell är f.d. lektor respektive professor i botanik vid Uppsala universitet.