Program FK 2015

Botanik och mykologi på nätet

Svenska Botaniska Föreningens och Sveriges Mykologiska Förenings Föreningskonferens 2015

Program:

Lördag 7 mars

9.30                     Registrering med fika
10.00                   Välkommen till en gemensam konferens 
                              Ellen Larsson – SMF, Stefan Grundström – SBF
10.20                   Praktiska frågor
                             Maria van der Wie – SBF
10.30                   Artportalen och Dyntaxa, nyheter, atlasfunktionen med mera
                             Mora Aronsson och Michael Krikorev

11.45-13               Lunch i Mickes kök

13.00                   Mykologisk bildkavalkad
                             Mikael Jeppsson
13.15                    Tela Botanica, en fransk botanikapp
                             Daniel Mathieu
14.00                   Sociala medier, Facebook mm – SBF:s erfarenheter
                             Margareta Edqvist och Maria van der Wie – SBF

14.30                   Kompakt taggsvamp och gyllenfingersvamp, två naturvårdsintressanta arter
                             Johan Nitare, Skogsstyrelsen

15.00                   Fika

16-18                   Årsmöten

19.00                   Gemensam middag i Mickes kök

Söndag 8 mars

9.00                     Naturens kalender/Fenologinätverket
                             Kjell Bolmgren, SLU
9.30                     Snabbakolonisatörer efter brand – exemplet Västmanland
                             Niklas Bergius
10.00                   Utvärdering av samarbetet med giftinformationscentralen –
Nordiska ministerrådets rekommendationslista om svampar som handelsvara

                              Michael Krikorev
10.30                   Skogsvaxskivlingar, Hygrophorus i Sverige
                             Ellen Larsson

11.00                   Rast med fika

11.30                   Låsbräknar, Botrychium i Sverige, nya rön
                            Tomas Ljung
12.10                   Rödlistan 2015
                             Sebastian Sundberg och Anders Dahlberg, Artdatabanken
12.50                   Avslutning 
                             Ellen Larsson – SMF och Stefan Grundström – SBF