Program FK 2017

Program föreningskonferens 11-12 mars 2017

Plats: på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, mitt i Uppsala

Lördag 11 mars 2017

9.30Regristrering, fika
10.00Välkommen till konferensen och praktiska frågor
Stefan Grundström, Maria van der Wie
10.15Vad ryms under begreppet alger? Något om algernas makrosystematik.
Petra Korall
10.45Alger som botanik – en introduktion
Algkommittéen
11.30Alger som mat
Byung-Hi Lim, Byung-Soon Lim
12.00Lunch
12.50Alger i källmiljöer
Roland Bengtsson
13.20Mångfald och ekologi bland cyanobakterier som lever i symbios i lavar (Diversity and ecology of symbiotic cyanobacteria in lichens)
Jouko Rikkinen (översättning Åsa Dalsätt)
14.00Ett remarkabelt fynd av malört i svenska fjällen
Anders Jacobson
14.30Fika
15.00Stopp och belägg — så klarar dina rapporter valideringen i Artportalen
Ulla-Britt Andersson, Thomas Karlsson
15.45Information om Vårkollen
Kjell Bolmgren
16.00-18.00Årsmöte
19.00Middag

Söndag 12 mars

9.00Algerna i den nationella miljöövervakningens tjänst
Hans Kautsky
9.30Kransalger – indikatorarter på vattenkvalité
Tina Kyrkander
10.00Etikettsregler vid umgänge med alger. En genomgång av hur man gör med olika slags alger när man letar, samlar, dokumenterar och bevarar.
Roland Bengtsson
10.45Fika
11.15Interaktion mellan mossor och cyanobakterier i skog
Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn
11.45Odla alger, varför då – och hur?
Fredrik Gröndahl
12.15Avslutning