Program – FK 2019

Program för föreningskonferensen 16-17:e mars 2019

Lördag 16:e mars

09:30Registrering med fika
10:00SBF hälsar välkommen
10:15Biologiskt kulturarvLennart Nilsson,
Riksantikvarieämbetet
10:50Studiefrämjandet – hur samarbetar vi?Kerstin Nilsson
Studiefrämjandet
11:20GrupparbeteSBF
12:00Lunch
13:00Karum – återskapandet av ett odlingslandskap från 1800-taletUlla-Britt Andersson, SBF
13:35Slå ett slag för biologisk mångfald – Spela golf!Mikael Madenteg
14:10Mulens marker i förändring – ett bildföredragÅke Carlsson
14: 45Fika
15:15Svampar som indikatorer på hävdtillstånd i naturliga fodermarkerAnders Janols
16:00Föreningens årsmöte
19.00Middag

Söndag 17:e mars

09:00Rödlistade växter i odlingslandskapet – restaurering kan göra underverk!Margareta Edqvist, SBF
09:35Främmande invasiva kärlväxter – igår, idag och i morgonMora Aronsson,
Artdatabanken
10:10Trafikverkets arbete med artrika miljöer i infrastrukturenMats Lindqvist,
Trafikverket
10:45Fika
11:15Fjällen, ett storslaget kulturlandskapWeronika Axelsson Linkowski, SLU
11:50Kammuspråk och botanikMarie Widén,
Lunds universitet
12:25Sammanfattning och avslutningSBF

Medlemsföreningar – representanter till konferens och årsmöte
SBF:s medlemsföreningar har möjligheten att sända en representant med rösträtt till föreningens årsmöte och föreningskonferensen.
Inbjudan skickas till respektive förening.


Föreningskonferensen 2019
16 –17 mars 2019 på Clarion Hotel Gillet, Uppsala

Helgen den 16-17 mars 2019 hälsas alla välkomna till en av årets botaniska höjdpunkter – föreningskonferensen!

This image has an empty alt attribute; its file name is Slåtterblomma-43.jpg
Foto: Thomas Gunnarsson

Mottot för konferensen är Natur och kultur. Ingen miljö i dagens Sverige är opåver­kad av människan. Men rätt utformad skötsel kan gynna den biologiska mångfalden.Många växter är anpassade till naturliga fodermarker, och för­svinner när hävden upphör. Förr var dessutom skogsbete och myrslåtter viktigt och åtskilliga nutida biotoper är präglade av det, till exempel vid fäbodar.

För att skapa livsrum för hävdgynnade växter behövs mer kunskap om arternas ekologi och om hur skötsel och markutnyttjande gick till förr. Nya hävdade biotoper i det moderna samhället, till exempel vägkan­ter, kraftledningsgator, golfbaneruffar och flygfält, bör anpassas till arternas behov. Vidare bör man försöka skapa en ”grön infrastruktur”, ett nätverk av sammanhängande naturområ­den. Natur och kultur kan främja varandra, men för detta krävs samordning och kunskap.

Ett flertal föreläsare kommer att berätta om olika aspekter kring Natur och kultur. Programmet kommer att uppdateras här allt eftersom programpunkter blir klara.Program

Praktisk information
Konferensen hålls på Clarion Hotel Gillet, 
Dragarbrunnsgatan 23, 753 20 Uppsala
Deltagaravgiften är 550 kr.
I avgiften ingår lunch och middag på lördagen, samt fika båda dagarna.