Program föreningskonferens 2016

Kategori: Nyheter

Program för föreningskonferens i Uppsala 5‒6 mars 2016

Plats: Hotell Scandic Uppsala Nord

Lördag 5 mars

9.30
Registrering med fika

10.00
Välkommen till konferensen och praktiska frågor
Stefan Grundström & Maria van der Wie

10.15
Hur påverkas växter av insekter
Lars Ericson

11.00
Nejlikväxternas ståndarsot – ett triangeldrama
Ulla Carlsson-Granér

11.30
Galler
Carl-Cedric Coulianos

12.00‒13.00
Lunch

13.00
Köttätande växter – Att äta kakan och ha den kvar
Brita Svensson

13.30
Växterna och deras pollinatörer: ett samspel i förändring
Stefan Andersson

14.15
Mossor och markorganismer ‒ bättre än blommor och bin!
Nils Cronberg

14.45
Fika

15.15‒15.45
En kamp för tillvaron i slow motion ‒ relationer mellan snäckor och kalkstenslavar
Lars Fröberg

16.00‒ca 18
Årsmöte inklusive korta rapporter om Atlasprojektet oh provinskataloger

19.00
Middag

Söndag 6 mars

9.00
Atlas Flora Danica
Per Hartvig

10.00
Sparsmakade veganer ‒ om växtbaggar och deras värdväxter
Hans-Erik Wanntorp

10.45
Fika

11.15
Interaktioner mellan växter och växtätare – en motor i artbildningsprocesser Exemplet alkonblåvinge ‒ GentianaMyrmica
Thomas Appelqvist

12.00
Flora på G
Peter Ståhl

12.30
Gränsöverskridande amatörbiologi
Magdalena Agestam

12.45
Avslutning  

 

 

Comments are closed.