Program Föreningskonferensen

Kategori: Nyheter

Program föreningskonferens 11-12 mars 2017

Plats: på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, mitt i Uppsala

Lördag 11 mars 2017

9.30 Regristrering, fika
10.00 Välkommen till konferensen och praktiska frågor
Stefan Grundström, Maria van der Wie
10.15 Vad ryms under begreppet alger? Något om algernas makrosystematik.
Petra Korall
10.45 Alger som botanik – en introduktion
Algkommittéen
11.30 Alger som mat
Byung-Hi Lim, Byung-Soon Lim
12.00 Lunch
12.50 Alger i källmiljöer
Roland Bengtsson
13.20 Mångfald och ekologi bland cyanobakterier som lever i symbios i lavar (Diversity and ecology of symbiotic cyanobacteria in lichens)
Jouko Rikkinen (översättning Åsa Dalsätt)
14.00 Ett remarkabelt fynd av malört i svenska fjällen
Anders Jacobson
14.30 Fika
15.00 Stopp och belägg — så klarar dina rapporter valideringen i Artportalen
Ulla-Britt Andersson, Thomas Karlsson
15.45 Information om Vårkollen
Kjell Bolmgren
16.00-18.00 Årsmöte
19.00 Middag

Söndag 12 mars

9.00 Algerna i den nationella miljöövervakningens tjänst
Hans Kautsky
9.30 Kransalger – indikatorarter på vattenkvalité
Tina Kyrkander
10.00 Etikettsregler vid umgänge med alger. En genomgång av hur man gör med olika slags alger när man letar, samlar, dokumenterar och bevarar.
Roland Bengtsson
10.45 Fika
11.15 Interaktion mellan mossor och cyanobakterier i skog
Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn
11.45 Odla alger, varför då – och hur?
Fredrik Gröndahl
12.15 Avslutning

Comments are closed.