Publikationer

Prenumeration
Prenumeration på Svensk Botanisk Tidskrift och/eller Vilda Växter ingår i medlemsavgiften till Svenska Botaniska Föreningen.
Medlem blir du enklast här


Svensk Botanisk Tidskrift

Svensk Botanisk Tidskrift har getts ut sedan 1907 och ägs av Svenska Botaniska föreningen. SBT utkommer med sex nummer per år, varav ett (nr 3-4) är ett dubbelnummer, sammanlagt ca 350 sidor. Ungefärliga utgivningsdatum under året är 15/2, 15/4, 15/6, 15/10 och 15/12.

I SBT presenteras originalarbeten och översiktsartiklar av intresse för nordiska botanister, framför allt i systematik, floristik, växtgeografi, ekologi och naturvård.

Är Du intresserad av att skriva i SBT?
Läs gärna våra författarinstruktioner som finns här. Tag gärna kontakt med redaktören, Emil V. Nilsson (emil.v.nilsson@svenskbotanik.se, 072 – 512 10 40).


Vilda Växter

Vilda Växter är en av Svenska Botaniska Föreningens två tidskrifter
Det första två numren utkom 2013 och nu mer kommer tidskriften ut 4 gånger/år.

Vilda Växter är en bred tidskrift som riktar sig till alla som är nyfikna på vilda växter i stort och i smått.
Vi vill försöka bjuda på en trevlig blandning av nyheter inom botaniken, personporträtt, reseskildringar och information om föreningens arbete och aktiviteter.


SBF-förlaget

Föreningen har sedan starten 1907 utöver ge ut Svensk Botanisk Tidskrift även tryckt flertalet supplement och särtryck. Den verksamheten har utvecklats till det som i dag heter SBF-förlaget.

Bokförlaget har främst gett ut landskaps- eller lokalfloror, men även andra floror, atlaser,guideböcker och läroböcker har givits ut.
Samarbetsparters vid bokutgivningen brukar oftast vara en lokalförening, men ibland även privatpersoner.

Lista på de böcker som föreningen har givit ut med ISBN-nummer knutna till Svenska Botaniska Föreningen och SBF-förlaget


Digitala material

Via länken till höger finner du digitalt material som SBF har givit ut och publicerat eller har tillstånd att sprida.