Rapport från Naturens års nätverksmöte

Rapport från Naturens års nätverksmöte hos Sveriges Hembygdsförbund 11/9-2015

Vi började med en presentation av Sveriges Hembygdsförbund, deras verksamhet och framför allt deras jubileumsår, Hembygdsförbundet firar sina 100år med Hembygdsåret 2016.
Det är en stor organisation med 26 regionalförbund, 2000 medlemsföreningar och ca 450 000 medlemmar, med många aktiviteter och bland dem ca 2000 vandringar i hembygdsmiljöer.

Här möttes Viktoria Hallberg (konsulent för natur/miljö, barn och unga) och jag i en tanke om att våra De Vilda Blommornas Dag och deras hembygdsvandringar ligger varandra rätt nära.
Vi har redan i dag många hembygdsföreningar som håller DVBD-vandringar och troligt vis är det fler som har dem, men aldrig anmäler dem.
Här skulle vi kunna samarbeta. Jag har skickat över lite information om DVBD till Viktoria som skulle ta upp frågan med sin styrelse, men hon var väldigt positiv till ett enklare samarbete, där fler av deras vandringar kan komma att synas på vår hemsida och vi kan få fler vandringar registrerade och kan nå ut med material till flera.

Till en början ville vi hålla det väldigt enkelt. Vi förser Viktoria med information om DVBD och vad en ny ledare kan behöva veta, och Hembygdsförbundet för informationen vidare till sina medlemsföreningar via sina informationsutskick, som görs nu under hösten.
Det är dock rätt viktigt att vi är lite snabba med vår information här, så att vi kommer med i föreningarnas planering för nästa år (den pågår redan nu).

Så vad säger ni?

Naturens år har under flera år haft olika teman att arbeta med internt (och ibland även externt). I år har vi dock beslutat att behålla samma tema i 3 år, då flera av organisationerna som är med i nätverket, har svårt att hinna arbeta med temat, på så kort tid. Det tar tid att förbereda och förankra om man ska arbeta publikt med ett tema.

Det aktuella temat är: Ekosystemtjänster
Skälet till att nätverket valt att arbeta med detta tema är för att vi vill kunna följa det arbete som Naturvårdsverket gör, då de har fått ett kommunikations uppdrag gällande Ekosystemtjänster från Regeringen som löper fram till 2018.
Detta uppdrag riktar sig mest till myndigheter och företagsledningar som arbetar med bland annat planärenden, att få in begreppet i beslutsordningen.
Läs mer om regeringsuppdraget här:
http://www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster

Naturvårdsverket är en av aktörerna i nätverket och vi får på varje möte en liten information om vad som händer just nu.

I frågan om ekosystemtjänster så har de just kommit ut med en ny rapport som heter Guide för värdering av Ekosystemtjänser. Rapport 6690.

Jag bifogar rapporten som en PDF, vill någon av er ha den utskriven, säg till så ordnar jag till styrelsemötet i oktober.
https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6600/978-91-620-6690-1/

I och med NVV’s uppdrag att föra ut begreppet Ekosystemtjänster till de som arbetar med planärenden, så känner jag att den här rapporten kan vara ett hjälpmedel i kontakten med både myndigheter och företag som arbetar med planärenden. Då mycket av detta arbete sker på lokal nivå, så vore det kanske bra om vi började informera våra medlemmar om vad begreppet innebär när man utgår från NVV’s rapport. Bengt lät intresserad av att ta in en artikel i SBT om vi kan hitta någon som kan skriva ihop några rader. Ämnet är intressant och då det är regeringen önskan att begreppet ska användas allt mer, så kan rapporten vara en start för att kunna föra rätt diskussion i framtiden.

Nätverket kommer som sagt att fortsätta att arbeta med begreppet Ekosystemtjänster framöver, men vi kommer även att börja ta en titt på Naturvårdsverkets andra regeringsuppdrag som kan beröra våra ämnesområden. Dessa kommer kunna vara utgångspunkter för diskussioner, samt en möjlighet för oss att få lite information från NVV om vad som händer inom dessa.
Om ni ser någon fråga ni vill att jag tar upp, eller undrar något över, hör av er, så tar jag med frågan till nästa möte 27:e november.

One response on “Rapport från Naturens års nätverksmöte

  1. Magdalena Agestam skriver:

    Att få mer samverkan/informationsutbyte på central nivå med andra blomstervandringsintressade kan bara vara bra tycker jag, så länge det hålls just enkelt och bara handlar om att “möjliggöra” – genom att göra – och hålla – praktisk information och kontaktuppgifter lätta att hitta, tidigt. Det är ju många föreningar som är tidiga i sin planering – rutiner för att få ihop tidig och lättillgänglig info torde underlätta samverkan med naturskyddsföreningar, kommuner och andra också. Tycker jag.

Kommentera