Rapport från sommarens två floraväktarläger

I somras ordnade Svenska Botaniska Föreningen två floraväktarläger, ett i Skåne och ett på Gotland.

Skåne

I mitten av maj är östra Skåne förföriskt vackert – det finns många trevliga växter att leta efter och platser att besöka. Man bara längtar efter att sätta i gång. Att ordna ett floraväktarläger så här tidigt på säsongen visade sig vara ett bra drag. Det var 24 deltagare som slöt upp. Flera vana floraväktare deltog, men det kom även en del nybörjare som fick lära sig hantverket.

Boende ordnades på ett vandrarhem i Haväng. Under fyra inventeringsdagar åkte vi ut i mindre grupper åt olika håll och floraväktade. Vi rörde oss i Simrishamn, Ystad, Tomelilla och Kristianstad kommuner. Fokus låg främst på backsippa och småvänderot. För att få lite variation passade vi även på att floraväkta en del andra arter som det var bra inventeringstid för, bland annat sanddådra, sandlusern, smultronfingerört, blå sminkrot och alvarveronika. Totalt besöktes ungefär 230 lokaler. 

En mer utförlig berättelse om inventeringsveckan hittar du här.

Gotland

Det andra lägret hölls på Gotland i månadsskiftet juli/augusti. Vi var då arton deltagare. Vi utgick från ett vandrarhem i Ljugarn där vi hade hela huset för oss själva. Under fyra inventeringsdagar åkte vi ut i mindre grupper åt olika håll och floraväktade. På kvällarna delade vi erfarenheter med varandra, artbestämde sådant vi hittat under dagen och planerade för nästa dag. Några deltagare var nybörjare som under dagarna fick lära sig hantverket.

Första dagen letade vi efter alvarstånds. Övriga dagar var det lite mer blandad kompott. Fokus låg främst på kalkkrassing, gulyxne, öselskallra och bungerönn. Det här är arter som liksom alvarstånds omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv. Det innebär att Sverige som medlem i EU har förbundit sig att bevara dem. Ett led i det arbetet är att ha koll på hur det går för arterna och vart sjätte år rapportera deras tillstånd till EU. För att få lite variation passade vi på att floraväkta även andra arter som det var bra inventeringstid för. Totalt besöktes ungefär 230 lokaler, varav 170 var EU-arter. Vi fick se många fina miljöer och arter under dagarna, inte bara de vi letade efter utan även fåglar och insekter. 

En utförligare rapport från sommarens läger hittar du här.