Rapportera i Artportalen

TEXT: SOFIA LUND och SEBASTIAN SUNDBERG

Rapportera dina fynd i Artportalen!

Rapportera dina artfynd i Artportalen! Genom att göra det bidrar du med viktig kunskap. Dina fynduppgifter kan tillsammans med andras vara viktiga pusselbitar för att förstå arters utbredning och ekologi. De kan också vara viktig information för att förstå och tolka olika naturmiljöer och naturvärdesbedöma dem.

Alla fynduppgifter är viktiga, både de av sällsynta arter och de av vanliga arter. Uppgifter om naturvårdsintressanta arter kan bidra vid en naturvärdesbedömning av den plats du hittat den på. De kan vara ett viktigt underlag när man gör en skötselplan för ett skyddat område eller för att styra en exploatering till en plats där den gör mindre skada. Uppgifter om vanliga arter kan användas vid fenologistudier, studier om klimatförändring och andra förändringar i landskapet.

Ta därför för vana att rapportera alla dina artfynd i Artportalen när du kommit hem från en utflykt. Om du vill kan du rapportera dina fynd med mobilen direkt i fält.

Om Artportalen

Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Vem som helst kan rapportera vilka arter de sett i naturen och söka bland de över 80 miljoner fynduppgifterna, som privatpersoner såväl som yrkesverksamma naturvårdstjänstemän och forskare har bidragit med.

Artportalen är ett viktigt verktyg för professionell såväl som ideell naturvård och en unik källa till kunskap som redan nu leder till riktade naturvårdsinsatser och som kan hjälpa oss att se trender för att förebygga miljö- och klimatproblem. Artportalen är även en mötesplats för naturintresserade, som på ett enkelt och säkert sätt kan hålla koll på sina och andras fynd och utbyta kunskaper med varandra.

Artportalen utvecklas och drivs av SLU Artdatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket.

Är du nybörjare?

Om du ännu inte är bekant med Artportalen rekommenderar vi att du sätter dig framför datorn och går in på artportalen.se, klicka sedan på Kom igång. Där finns utförlig information om vad Artportalen är, hur du skapar ett konto och hur du rapporterar dina fynduppgifter.

Ju mer information desto bättre

Var frikostig med information om dina fynd.

Ange gärna i vilken biotop du hittade växten. Om det är mossor, lavar eller svampar du hittat kan det även vara relevant att ange vilket substrat de växte på. Den här informationen är guld värd. Inte bara för att den bidrar till ökad kunskap och förståelse för arten. Om någon vid ett senare tillfälle försöker återfinna arten på platsen men inte lyckas kan information om biotopen ge en förklaring: platsen kan ha förändrats sedan fyndet gjordes.

☘ 2022-01-05