Kategori: Floravård, Gotland, Nyheter

Mark- och miljööverdomstolen är inte jävig i ärendet med Nordkalks brytning i Bunge på norra Gotland. Det har Hovrätten för Västra Sverige beslutat idag. Det var Svenska Botaniska Föreningen som ansåg att domstolen var jävig eftersom den ska döma ärendet för tredje gången och därmed pröva sina egna domar.

Mark- och miljööverdomstolen har därpå beslutat att pausa domstolsprocessen om Nordkalks brytning, tills regeringen fattat beslut om huruvida nya Natura 2000-områden ska utses i området, något som är av avgörande betydelse för vilket regelsystem som domstolen ska döma efter.

Comments are closed.