Resor och exkursioner

Svenska Botaniska Föreningen har under många år anordnat resor i Norden och övriga världen.

För att möta den ökade efterfrågan på resor med botanisk inriktning har Svenska Botaniska Föreningen inlett samarbeten de botaniska föreningarna i Norge och Danmark.

De botaniska föreningarna i Norden har kommit överens om att var tredje år hålla en resa inom sitt land, där landets förening bjuder in deltagare från de andra två ländernas medlemmar.
Den första resan hölls 2014 och gick till Mön, du kan läsa en reseberättelse från resan hittar du längre ner på sidan.

Reseberättelser och rapporter från tidigare resor finner du längre ner på sidan.


Kommande resor


Tidigare resor och exkursioner

Här finner du berättelser/rapporter från några av våra tidigare resor och exkursioner.
2017

2015
2014


2011

2010

2009


2008


2007

2003

2002